Jak odczytywać klasy szczelności i ich znaczenie dla zabezpieczeń?

Správa z dňa: 23-04-2024

Klasy szczelności


Prawie wszystkie urządzenia mają przypisany kod IP określający warunki, w których ich użytkowanie jest bezpieczne. Oznaczenie klasy szczelności IP jest szczególnie ważne dla urządzeń zewnętrznych, takich jak napędy bram czy kamery monitoringu. Zapoznaj się z tym, jak interpretować kod klasy szczelności IP i co konkretnie oznacza.


Czym jest klasa szczelności IP


Jest to parametr często używany nie tylko w systemach monitoringu, ale również w wielu innych urządzeniach elektronicznych. Wielu nabywców podczas zakupów zastanawia się nad znaczeniem terminów takich jak "klasa szczelności" czy "wodoodporność". Mimo że kwestia ta może wydawać się złożona, faktycznie jest stosunkowo łatwa do zrozumienia. Wystarczy zapoznać się z kilkoma istotnymi wartościami, aby efektywnie wybrać odpowiedni sprzęt.

Klasa ochronności, znana również jako IP (ang. International Protection Rating), to wskaźnik określający, czy urządzenie jest chronione przed penetracją niechcianych ciał stałych i wilgoci. Innymi słowy, pokazuje, czy urządzenie jest hermetyczne i na jakim poziomie. Klasa szczelności IP jest stosowana głównie do oznaczania urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, zegarki, kamery czy wideodomofony, ale jej zastosowanie sięga znacznie dalej. Klasa szczelności IP jest używana do klasyfikacji przedmiotów używanych na zewnątrz, na które warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ.
Co oznaczają cyfry w klasie IP?

Pierwsza z nich pokazuje stopień ochrony urządzenia przed dostępem ciał stałych. Ta liczba również informuje, czy niebezpieczne elementy wewnątrz urządzenia są odpowiednio zabezpieczone, aby były bezpieczne dla użytkowników. Zakres pierwszej cyfry wynosi od 0 do 6. Druga liczba określa, na ile urządzenie jest chronione przed działaniem wody i wilgoci, co zwykle oznacza zastosowanie specjalnych uszczelek. Druga cyfra tego wskaźnika mieści się w zakresie od 0 do 9.

Cyfra Opis pierwszej cyfry: Druga cyfra. Opis drugiej cyfry
0 Brak zabezpieczenia. 0 Brak zabezpieczenia.
1 Ochrona przed przedostawaniem się ciał stałych o średnicy ponad 50 mm. 1 Odporna na krople wody spadające pionowo.
2 Ochrona przed przedostaniem się ciał stałych o średnicy większej niż 12,5 mm. 2 Odporna na krople spadające pod kątem 15 stopni.
3 Ochrona przed przedostaniem się ciał stałych o średnicy większej niż 2,5 mm. 3 Odporna na krople spadające pod kątem 60 stopni.
4 Ochrona przed przedostawaniem się ciał stałych o średnicy większej niż 1 mm. 4 Ochrona przed kroplami wody spadającymi ze wszystkich kierunków.
5 Pyłoodporność. 5 Ochrona przed strumieniami wody ze wszystkich stron.
6 Pyłoszczelność. 6 Fala wody - silne strumienie z każdego kierunku.
x 7 Urządzenie szczelne po zanurzeniu (30 minut na głębokości 0,15m powyżej wierzchu obudowy lub 1m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85m).
x 8 Urządzenie szczelne przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu.
x 9 Ochrona przed strumieniami wody ze wszystkich stron. (dotyczy normy niemieckiej DIN 40050)


Warto też skupić się trochę bardziej na pierwszej oraz drugiej cyfrze , oraz je szczegółowo opisać.

 • Pierwsza cyfra:Cyfra Krótki opis Opis szczegółowy
0 Brak zabezpieczenia. Brak zabezpieczenia.
1 Ochrona przed przedostawaniem się ciał stałych o średnicy ponad 50 mm. Ochrona przed dotykiem ręki do elementów pod napięciem.
2 Ochrona przed przedostaniem się ciał stałych o średnicy większej niż 12,5 mm. Ochrona przed bezpośrednim dotykiem palcem do części znajdujących się pod napięciem.
3 Ochrona przed przedostaniem się ciał stałych o średnicy większej niż 2,5 mm. Ochrona przed dostępem narzędzi, przewodów lub innych ciał stałych o średnicy powyżej 2,5 mm do elementów pod napięciem.
4 Ochrona przed przedostaniem się ciał stałych o średnicy większej niż 1 mm. Ochrona przed dotykiem cienkich narzędzi, przewodów lub innych ciał stałych o średnicy większej niż 1 mm do części pod napięciem.
5 Pyłoodporność. Pełna ochrona przed dotykiem do części znajdujących się pod napięciem. Urządzenie nie jest całkowicie zabezpieczone przed wnikaniem pyłu, jednakże ilość pyłu, która może się dostać do wnętrza urządzenia, nie wpływa na jego funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo użytkownika.
6 Pyłoszczelność. Całkowite zabezpieczenie przed kontaktem z elementami będącymi pod napięciem.
 • Druga cyfra:
 
Cyfra Krótki opis Opis szczegółowy
0 Brak zabezpieczenia. Brak zabezpieczenia.
1 Odporna na krople wody spadające pionowo. Krople wody spadające na urządzenie nie powinny negatywnie wpływać na bezpieczeństwo użytkownika.
2 Odporna na krople spadające pod kątem 15 stopni. Krople wody spadające na urządzenie pod kątem 15 stopni nie powinny wpływać negatywnie na bezpieczeństwo użytkownika.
3 Odporna na krople spadające pod kątem 60 stopni. Opryskiwanie urządzenia wodą, padającą pod kątem 60 stopni w każdym kierunku, nie powinno zagrażać bezpieczeństwu użytkownika.
4 Ochrona przed kroplami wody padającymi ze wszystkich kierunków. Opryskiwanie urządzenia wodą z każdego kierunku nie powinno obniżać poziomu bezpieczeństwa.
5 Ochrona przed strumieniami wody ze wszystkich stron. Zalanie urządzenia wodą z każdego kierunku nie powinno negatywnie wpływać na bezpieczeństwo użytkownika.
6 Ochrona przed strumieniami wody ze wszystkich stron. Zalanie urządzenia z każdego kierunku strumieniem wody pod ciśnieniem nie powinno zmniejszać bezpieczeństwa użytkownika. (Średnica węża - 12,5 mm, ciśnienie wody - 100 kPa)
7 Urządzenie szczelne po zanurzeniu (przez 30 minut) Po zanurzeniu urządzenia tak, aby jego górna część znajdowała się na głębokości 15 cm pod wodą, nie powinno nastąpić wnikanie wody do wnętrza urządzenia.
8 Urządzenie szczelne przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu. Mimo ciągłego zanurzenia urządzenia na głębokości 1 metra, nie powinno nastąpić wnikanie wody do wnętrza urządzenia.

Przykładowa klasa szczelności:

 • IP20 - wskaźnik, który wskazuje na ograniczoną szczelność. Oznacza to, że urządzenia z tym oznaczeniem są chronione przed dostępem obcych ciał stałych o średnicy większej niż 50 mm, ale nie oferują ochrony przed wilgocią.
 • IP44 - wskaźnik zapewniający minimalną normę szczelności, odpowiedni dla urządzeń zewnętrznych, takich jak kamery monitoringu. Informuje on, że obudowa urządzenia jest odporna na ciała stałe o średnicy 1 mm i większej oraz zapewnia ochronę przed słabszym deszczem.
 • IP54 – wskaźnik ten wskazuje, że obudowa urządzenia zapewnia ochronę przed ciałami stałymi o średnicy co najmniej 1 mm oraz przed deszczem. Jest to wystarczające dla takich zastosowań jak napędy do bram.
 • IP55 – oznacza wysoki poziom ochrony przed pyłem (choć nie całkowitą pyłoszczelność) i kompleksową ochronę przed wilgocią. Urządzenia z tym wskaźnikiem powinny być dodatkowo chronione w przypadku wystawienia na działanie ulewnych deszczy.
 • IP65 – ten poziom szczelności gwarantuje pyłoszczelność (całkowitą ochronę) oraz zabezpiecza obudowę urządzenia przed dostępem do niebezpiecznych części przy użyciu drutu. W kontekście wilgoci, IP65 oznacza odporność na ulewne deszcze, co czyni je odpowiednimi do użytku na zewnątrz w trudnych warunkach.
 • IP66 – to wskaźnik stosowany dla urządzeń zapewniających najwyższą klasę ochrony, takich jak zaawansowane napędy do bram czy systemy monitoringu domowego. Oferuje pyłoszczelność oraz ochronę przed silnym deszczem, idealnie nadający się do użytku zewnętrznego.
 • IP67 – oznacza całkowitą odporność na pył oraz zdolność do wytrzymywania krótkotrwałego zanurzenia w wodzie. Urządzenie może być zanurzone do 30 minut na głębokość do 15 cm powyżej górnej krawędzi obudowy lub do 1 m powyżej dolnej krawędzi dla obudów niższych niż 0,85 m. Dzięki tej klasie szczelności można na przykład pływać z telefonem tuż pod powierzchnią wody.


Co oznaczają litery dodatkowe oraz uzupełniające w stopniach szczelności?


1.Litery dodatkowe w stopniach wodoszczelności:

A – oznaczenie to informuje, że produkt można bezpiecznie dotykać wierzchem dłoni, co wskazuje na jego bezpieczne użytkowanie.
 
B – symbol ten gwarantuje, że produkt jest bezpieczny przy dotyku palcem, co oznacza, że użytkownik może swobodnie obchodzić się z urządzeniem bez obaw o bezpieczeństwo.
 
C – wskaźnik ten pozwala na bezpieczne dotykanie urządzenia narzędziami o średnicy większej niż 2,5 mm, co zapewnia ochronę przed przypadkowym kontaktem z mniejszymi, potencjalnie niebezpiecznymi elementami.
 
D – to oznaczenie wskazuje, że urządzenie jest bezpieczne przy dotyku drutem lub narzędziem o średnicy do 1 mm, co zapewnia ochronę przed kontaktem z bardzo małymi elementami.
 
2.Litery uzupełniające w normach szczelności IP:

H – ten symbol jest stosowany dla urządzeń działających pod wysokim napięciem, co wskazuje na szczególne środki ostrożności, które należy zachować podczas ich użytkowania.

M – oznaczenie to wskazuje, że urządzenie zostało poddane testom mającym na celu ocenę odporności na szkodliwe skutki wnikania wody, przy czym testy przeprowadzono podczas działania ruchomych części urządzenia.

S – symbol ten oznacza, że maszyna została przebadana na szkodliwe skutki wnikania wody, przy założeniu, że ruchome części urządzenia, pozostają nieruchome podczas testu. 

Zabezpieczenia uzupełniające do klas szczelności.

Oprócz posiadania określonej klasy szczelności w zakupionym sprzęcie, warto również rozważyć dodatkowe środki ochronne, aby jeszcze lepiej zabezpieczyć urządzenie, na przykład kamerę, przed niepożądanymi spięciami czy zalaniem.

1. Izolacja przewodów elektrycznych.

Adekwatnie wykonana izolacja przewodów elektrycznych jest kluczowa do zapobiegania niepożądanemu przepływowi ładunku elektrycznego poza wyznaczonym elementem przewodzącym. To zadanie jest typowo powierzone wykwalifikowanym elektrykom, dla których proces izolacji przewodów jest relatywnie prosty. Kluczowym aspektem podczas realizacji tych działań jest wybór odpowiedniego materiału, który charakteryzuje się niską przewodnością elektryczną.

Z jakich materiałów korzystać?

 • taśma izolacyjna:

Taśma izolacyjna jest materiałem stosunkowo niedrogim, co sprawia, że cieszy się dużą popularnością na rynku polskim. Znajduje zastosowanie przede wszystkim do szybkiej izolacji przewodów w przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, nawet najmniejszych. Dodatkowo, w razie potrzeby, taśma izolacyjna może być używana do wzmacniania wcześniej wykonanych połączeń lub do maskowania skupisk kabli.

 • rurka termokurczliwa:


Rurki termokurczliwe, choć mogą być trudniejsze do zdobycia, oferują użytkownikom bogatą funkcjonalność. Są one cenione za możliwość stworzenia bardzo trwałej i solidnej izolacji, doskonale chroniąc przewody przed wszelkimi uszkodzeniami. Popularność tego materiału wśród użytkowników wynika z jego wysokiej skuteczności. Istotne jest, aby rurka termokurczliwa była odpowiednio zaaplikowana, co znacząco wpływa na poprawę estetyki samego kabla.


Przy wykonywaniu izolacji przewodów elektrycznych ważne jest zwrócenie uwagi na kilka kluczowych aspektów. Użytkownicy korzystający z taśmy izolacyjnej powinni starannie dobrać jej długość i szerokość. Taśmy izolacyjne dostępne są także w różnych kolorach, co może pomóc w identyfikacji konkretnych przewodów. Osoby bez większego doświadczenia powinny zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanych elektryków lub doświadczonych sprzedawców. Próby samodzielnego izolowania przewodów mogą prowadzić do nieprawidłowej izolacji, co z kolei może skutkować porażeniem elektrycznym, uszkodzeniami mechanicznymi lub narażeniem przewodów na wilgoć.

2. Izolacja okablowania przed wodą.

Instalacja elektryczna w budynku powinna być skonstruowana tak, aby zapewnić użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo i zwiększoną odporność na uszkodzenia, minimalizując ryzyko niebezpiecznych porażeń elektrycznych. W przypadku instalacji podziemnych zaleca się stosowanie rur osłonowych, które chronią przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem środowiska. Wewnątrz budynków ważne jest, aby kable były całkowicie izolowane od kontaktu z wodą.

Przewody elektryczne należy instalować blisko sufitu, natomiast gniazdka elektryczne powinny być montowane wysoko nad poziomem podłogi, aby minimalizować ryzyko kontaktu z wodą. Ważne jest również, aby cały osprzęt elektryczny spełniał minimalne wymagania dotyczące klasy ochrony IP, co zapewni odpowiednią ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Zaleca się także zastosowanie solidnych zabezpieczeń, które w sytuacji krytycznej mogą automatycznie odłączyć zasilanie, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników. Takie środki ostrożności są szczególnie ważne w budynkach zamieszkałych przez dzieci i osoby starsze, a także w miejscach o podwyższonej wilgotności.Ryzyko zalania można skutecznie zminimalizować, stosując się do kilku kluczowych zasad:

 • Używanie sprzętu wodoodpornego, co obejmuje odpowiedni dobór gniazd, wtyczek i kabli, wykonany przez doświadczonych fachowców.
 • Wybór urządzeń elektrycznych o klasie ochrony IP idealnie dopasowanej do panujących warunków, co zwiększa ich odporność na wilgoć.
 • Stosowanie niższych napięć, które mogą zmniejszyć ryzyko poważnych uszkodzeń w przypadku kontaktu z wodą.

Nie należy również zapominać o codziennych środkach ostrożności, takich jak zachowanie szczególnej uwagi podczas używania urządzeń elektrycznych w miejscach, gdzie mogą one wejść w kontakt z wodą lub zostać zalane.


Klasa ochrony mechanicznej. Co to jest IK i jak nam to pomoże w walce z wandalami?


IK to skala określająca wytrzymałość mechaniczną urządzeń, zdefiniowana w europejskiej normie EN 62262 oraz jej międzynarodowym odpowiedniku IEC 62262:2002. Parametr ten wskazuje, na ile urządzenia są odporne na uderzenia oraz inne mechaniczne uszkodzenia zewnętrzne, co jest często określane jako wandaloodporność. Skala IK jest szeroko stosowana, między innymi w kamerach monitoringu oraz innych urządzeniach montowanych zewnętrznie, takich jak kasety domofonowe.

Dzięki oznaczeniu IK, które informuje o wytrzymałości mechanicznej, przy zakupie nowego sprzętu można precyzyjnie określić jego odpowiedniość w zależności od miejsca montażu. Oznaczenie to składa się z liter IK i dwóch cyfr, które określają pozycję na 11-stopniowej skali (od „00” do „10”). Wyższa wartość liczbowa parametru IK wskazuje na lepszą wytrzymałość mechaniczną. Na przykład, wybierając urządzenie o wysokiej klasie IK, możemy zabezpieczyć się przed dodatkowymi kosztami i koniecznością wymiany w przypadku jego uszkodzenia przez wandala, szczególnie gdy jest zamontowane na zewnątrz budynku. Kluczową kwestią jest również materiał, z którego wykonana jest obudowa urządzenia. Najwyżej ceniony jest poliwęglan (PC), a także poliwęglan wzmacniany włóknem szklanym (PC+szkło), które oferują najlepszą wytrzymałość. Nieco niższą ocenę mają obudowy wykonane z ABS, GRP (polimeru wzmacnianego włóknem szklanym) oraz aluminium. Te materiały, choć nadal solidne, mogą oferować nieco mniejszą odporność w porównaniu do poliwęglanu.Poziom IK Siła uderzenia Przykład
0 Brak ochrony i odporności na uderzenia Brak ochrony przed uderzeniami
1 Ochrona i odporność na uderzenia o energii 0,15 J Uderzenie lekkim młotkiem
2 Ochrona i odporność na uderzenia o energii 0,20 J Uderzenie lekkim młotkiem
3 Ochrona i odporność na uderzenia o energii 0,35 J Uderzenie lekkim młotkiem
4 Ochrona i odporność na uderzenia o energii 0,50 J Uderzenie lekkim młotkiem
5 Ochrona i odporność na uderzenia o energii 0,70 J Uderzenie lekkim młotkiem
6 Ochrona i odporność na uderzenia o energii 1 J Uderzenie młotkiem o masie 0,5 kg z wysokości 20 cm
7 Ochrona i odporność na uderzenia o energii 2 J Uderzenie młotkiem o masie 0,5 kg z wysokości 40 cm
8 Ochrona i odporność na uderzenia o energii 5 J Uderzenie młotkiem o masie 1,7 kg z wysokości 29,5 cm
9 Ochrona i odporność na uderzenia o energii 10 J Uderzenie młotkiem o masie 5 kg z wysokości 20 cm
10 Ochrona i odporność na uderzenia o energii 20 J Uderzenie młotkiem o masie 5 kg z wysokości 40 cm


Jeśli domofon ma być zamontowany na zewnątrz budynku, istotne jest, aby był odpowiednio zabezpieczony przed potencjalnymi atakami wandali. Może się zdarzyć, że urządzenie zostanie uszkodzone przez przypadkowe uderzenie przechodnia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. W takich warunkach warto wybrać urządzenie z obudową o wysokiej klasie odporności IK, co zwiększy jego wytrzymałość na mechaniczne uszkodzenia i pomoże uniknąć nieplanowanych wydatków na naprawę lub wymianę.
 

Czy warto się tym przejmować? 


Gdy chcesz mieć świadomość, że kamerom i innym sprzętom zewnętrznym nic się nie dzieje musisz wziąć pod uwagę, że sprzęt ten będzie w jakimś stopniu narażony na działanie czynników zewnętrznych. Dlatego przed wyborem sprawdź klasy ochronności IP. Weź pod uwagę nie tylko to jak kamera działa, ale także bezpieczeństwo produktu. 

Ostatné záznamy

Czujka dymu - ciekawsza, niż myślisz

23-01-2024

čítať viac

Keeyo video náhľad LV-P-IP5M60AF-Ai-B

11-08-2023

čítať viac

Náhľad videa Keeyo LV-V-IP5M25DF-B

10-08-2023

čítať viac

Náhľad videa Keeyo LV-V-IP5M25TF-B

31-07-2023

čítať viacZóna značiek

Naše odporúčania