Obdobie odložených platieb pre rozpočtové jednotky

Ak nakupujete ako rozpočtová organizácia, je možné zaplatiť po prevzatí objednaného tovaru a faktúry s odloženou platbou DPH.

Objednávka sa potom zasiela spolu s faktúrou s odloženou platbou DPH na 14 dní.

Existujú dva spôsoby, ako takúto objednávku zadať:

  • Zadanie štandardnej objednávky v obchode cez nákupný košík so zvoleným spôsobom platby "platba vopred bankovým prevodom" a zápisom do poznámky k objednávke "Prosím o odloženú platbu". Takáto objednávka sa po prijatí pracovníkom obchodu zmení na objednávku s odloženou platbou a postúpi sa na spracovanie. O zmene formy platby na "prevodom 14 dní" budete informovaní e-mailom.
  • Objednávku zašlite e-mailom na adresu: ivel@ivel.pl s fakturačnými údajmi, adresou doručenia a uvedenou formou platby (nami preferovaná lehota splatnosti je 14 dní).

Náklady na doručenie takýchto objednávok sú rovnaké ako pri platbe vopred bankovým prevodom, ale doručenie je možné len kuriérom.